Trädvård Uppsala sågar ner grenar

Om oss

Lär känna Kooperativet Arboris

Arboris Ek. För. är ett modernt företag som utgår från den solidariska tanken att alla som arbetar i företaget även ska äga och bestämma över det. Målet med företaget är inte bara att göra en ekonomisk vinst utan vi hjälps åt för att skapa en arbetsplats som alla tycker om och vill vara en del av. All vinst återinvesteras i företaget för att möjliggöra kontinuerlig fortbildning och utveckling för organisationens medlemmar vilket gör att vi även kan ligga i framkant för branschen vad gäller kunskap och erfarenhet.

Idén till att starta ett kooperativ föddes 2016 på SM i trädklättring i Uppsala. Varför hjälps vi inte åt? Är vi inte starkare tillsammans? Kan vi dela rättvist på det mervärde vi tillsammans hjälps åt att skapa? Förverkligandet av kooperativet tog lite mer än ett år och i augusti 2017 stod bolaget redo att utföra sitt första jobb.

Kooperativet består idag av fem personer, John, Stefan, Patrik, Viktor och Björn. Fyra arborister och en trädgårdsmästare. Vi samarbetar även med flera andra arborister, trädgårdsfirmor, fällare, åkare och stubbfräsare vilket möjliggör för oss att utföra alla typer av trädarbeten.

Vi är medlemmar i STF och SAF

Trädfällning Uppsala kooperativ Arborist är medlemmar i Svenska trädföreningen
Kooperativet Arboris är medlemmar i Sveriges arboristförbund

Våra certifikat och utbildningar

Kooperativ Arboris utbildade European Tree worker
Kooperativ Arboris är trav certified
Trädfällning Uppsala säker skog logotyp
Kooperativet Arboris innehar PEFC-certifikat för hållbart skogsbruk.

Medlemmar i kooperativet Arboris

Personporträtt på arborist Stefan

Stefan Hellström
Arboristutbildning på Hvilan Utbildning AB (ex. 2009)

European Tree Worker (ETW)

VETcert

Motorsågskort – ABCE

Skylift-kort

Personporträtt på arborist Patrik

Patrik Lindh
Trädgårdsmästare på 
Säbyholm (ex. 2007)

Motorsågskort – ABE

Skylift-Kort

Personporträtt på arborist John Pettersson

John Pettersson
Trädgårdsmästare på Kvinnersta Naturbruksgymnasium 
(ex. 2010)

Arboristutbildning på Hvilan Utbildning AB (ex. 2014)

European Tree Worker (ETW)

Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ)

VETcert

Motorsågskörkort – ABCE

Skylift-kort

Personporträtt på arborist Viktor

Viktor Vesterborg
Arboristutbildning på Hvilan Utbildning AB (ex. 2020)

Motorsågskörkort – ABE

Skylift-kort

Trädfällning Uppsala placeholder på manlig profil i väntan på ett riktigt kort på arborist

Björn Larsson
Arboristutbildning på Hvilan Utbildning AB (ex. 2021)

European Tree Worker (ETW)

Motorsågskörkort – ABE

Skylift-kort

Våra tjänster

Här kan du navigera dig kring våra tjänster. Kontakta oss gärna vid frågor.

Trädfällning Uppsala arborist välter omkull avsågad topp

Läs om trädfällning

Kooperativ arboris Uppsala

Vi beskär träd

Kooperativ arboris arbetar med att plantera träd i Uppsala

Vi kan trädvård

Riskbedömning av ett träd som gått sönder och fallit ner

Boka en riskbedömning

Kooperativ arboris arbetar med trädfällning Gävle

Vi planterar träd

Stubbfräsning Uppsala bild på maskin man arbetar med

Vi utför stubbfräsningar

Bild på när kooperativet Arboris inventerar träd

Inventering av träd

Kooperativ arboris arbetar med att plantera träd

Planer för trädvård

Samarbeten

Vi tror på samarbete, det är så vi utvecklas och når våra mål.

Björkens träd och mark – Christer Björk hjälper med sin kranbil om det krävs bortforsling av ris och stock. Även stubbfräsning står på menyn.

GS-facket – Vi är stolta över att fått beviljat ett hängavtal med GS. Rättvisa villkor och rätt försäkringar

Trygg-Hansa – Vi är försäkrade genom Trygg-Hansa i fall olyckan är framme.

I de fall vi behöver förstärkning anlitar vi Upplands arboristTrädtjejerna & Trädliv