Riskbedömning av ett träd som gått sönder och fallit ner

Riskbedömning

Vi ser över gamla träd

Träd i städer har många olika stressmoment att hantera. Allt från hårdgjorda ytor och påkörningsskador till strypande gungor och tvättlinor. Du kan alltid rådfråga oss om träd som står nära huset, har grenar som ser ut att kunna falla ned eller om du ser svampkroppar på dina träd . Oavsett problem så gör vi en bedömning av dina träd och föreslår en åtgärd beroende på tillstånd.

Är mitt träd farligt?

De flesta träd har utvecklats i skogsmiljöer där det inte gör något om de skulle skadas. I skogen blir de snarare en tillgång när de försämras då de blir levnadsmiljö för många andra organismer såsom svampar, fåglar och insekter. Men i bebyggelse kan dåliga träd däremot utgöra en risk då de kan skada både människor och byggnader om de skulle haverera. Speciellt staden som levnadsmiljö är påfrestande för träd. Hårdgjorda ytor, avgrävda rötter, risk för påkörning samt avrinning av vägsalt och luftföroreningar är bara några exempel på vad de får utstå i våra städer. Med rätt hantering kan dock även ett stadsträd både må bra och vara en stor tillgång för sin omgivning både genom ökad trivsel, bättre luft- och vattenhantering och habitat utan att utgöra en risk.

Behöver du hjälp med att utvärdera hur dina träd mår får du gärna kontakta oss. Utöver enklare besiktningar kan vi även undersöka träd utifrån TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) eller ordna ännu djupare undersökning med tomografi eller resistograf om så önskas.

Mer om risk

Risken för att ett träd ska skada eller till och med döda en människa är oväntat liten med tanke på hur många träd vi har omkring oss. Enligt en undersökning av ‘The UK Health and Safety Executive’ är risken att bli dödad av ett träd i London cirka 1:10 000 000, en stad som har runt 9 000 000 invånare. Detta går att sätta i relation till hur stor risken är att bli träffad av blixten vilken är runt 1:1 200 000. Detta betyder dock inte att man ska förringa att det finns risker förknippade med träd men det avsevärt mycket större risk att träd orsakar egendomsskador än personskador. 

Riskbedömning av ett träd som gått sönder och fallit ner