Bild på när kooperativet Arboris inventerar träd

Inventering

Få koll på dina träd med inventering

Har du ett större bestånd av träd? Låt oss göra en inventering och få koll på hur de mår och om de behöver någon insats. Vi upprättar ett protokoll med karta samt beskrivning av träden, deras storlek, ungefärliga ålder, vitalitet, eventuella skador med mera.

Vill du så kan vi dessutom upprätta en trädvårdsplan som beskriver de insatser som behöver göras över exempelvis en femårsperiod. Du kan läsa mer om trädvårdsplaner här.

Bild på när kooperativet Arboris inventerar träd