Kooperativ arboris arbetar med att plantera träd

Trädvårdsplan

Lägg upp en plan för träden

Om du nyligen har tagit över ansvaret för ett område med träd, vill ha koll på sin allé eller undrar över vad för träd som finns på tomten kan det vara intressant att upprätta en trädvårdsplan.

En trädvårdsplan består av en inventering av områdets träd och deras tillstånd tillsammans med en översiktskarta som gör det enkelt att få en översikt över kommande skötselbehov. Vi ger även förslag på åtgärder för att uppnå de mål kunden har med inventeringen. 

Denna tjänst lämpar sig främst för organisationer som bestämmer över större markområden såsom bostadsrättsföreningar och förvaltningar. En trädvårdsplan ger dig en bra översikt över vilka träd som finns och vad som kommer behöva göras med dem inom de kommande åren.

Trädvård Enköping kooperativ arboris tar hand om träd