Kooperativ arboris Uppsala

Trädbeskärning

Vi beskär träd i Uppsala och Mälardalen

Träd klarar sig bäst när vi inte gör några ingrepp i dem. Med det sagt så finns det ändå tillfällen då de kan behöva beskäras, till exempel för att ge utrymme åt hus, vägar och lampor, för att ta ned knäckta och farliga grenar eller för att få en bättre fruktsättning.

Då träd är värdefulla verkar vi för att bevara dem. Ifall ett ofarligt träd upplevs som ett problem rekommenderar vi därför oftast att beskära istället för att fälla det. Om trädet växer in i husfasader eller ned i körbanor går det att ta bort de grenar som är ivägen och på så sätt låta träden stå kvar.

Andra anledningar till att beskära ett träd är för att rätta till struktruella problem, få in ett större ljusinsläpp eller för att stimulera en bättre fruktsättning. Unga träd kan även behöva formas för att få en bra framtid medan äldre träd kan ha döda grenar som utgör en risk om de faller ned på förbipasserande. 

Vi kommer gärna ut och ger kostnadsfri rådgivning för att hitta den lösningen som passar bra både för dig och dina träd.

Fruktträdsbeskärning

Det finns mång olika anledningar till att beskära fruktträd. Ett ungt träd kan behöva uppbyggnadsbeskärning för att skapa en bra grundstruktur som kommer att hålla i framtiden, ett övervuxet gammalt träd kan behöva glesas ur för att få in mer luft, ett välskött vuxet äppelträd kan även det behöva årlig beskärning för att upprätthålla en bra kronstruktur. Till stor del handlar det också om att anpassa trädet efter de behov och önskemål du som trädägare har.

Det finns många skolor, regler och myter kring fruktträdsbeskärning. Generellt kan man säga att det är bäst att vara förhållandevis försiktig och aldrig ta bort mer än ⅓ av bladmassan på ett äppelträd. Körsbär och framförallt plommon är mycket känsligare och ska beskäras högst återhållsamt.

Årstider för beskärning

Tidpunkter för beskärning är även den omgärdad av rykten myter och åsikter. När det kommer till äppelträd tror många att man bara ska beskära dom juli-september (JAS) men traditionellt har man gjort det på vårvintern innan knoppsprickning, det har dock att göra med att det inte fanns så mycket annat att göra då för trädgårdsmästarna. Träden reagerar olika på beskärning vid olika tidpunkter men det viktigaste är ändå att beskärningen blir av och det går bra med de allra flesta arter i princip året om.

Om kronreducering

Kronreducering innebär som ordet antyder att storleken på kronan minskas, det kan till exempel vara för att trädet har en försvagning och man vill avlasta en stam eller att trädet kolliderar med andra intressen eller strukturer. Vid kronreducering är det viktigt att korta in till punkter där trädet har en bra chans att valla över, stoppa röta och undvika “die back”, att hela grenen torkar in. Dessa punkter är klykor där den gren man kortar in till ska ha en diameter som är minst 30% av grenen man kapar av. 

Det är också viktigt att inte ta för mycket, detta för att undvika att trädet får en stressreaktion som leder till stora mängder vattskott.

Toppning eller stympning kallas det när man tar av en stor del av av kronan på ett träd och får ett stort snitt på stammen, detta vill man generellt undvika då det leder till grav röta i trädet.

Om hamling

Hamling är en gammal metod där man återkommande tar bort alla skott på ett träd. Det görs i regel med 3-5 års mellanrum beroende på vad skotten ska användas till och skapar stora knutar vid beskärningspunkterna. Traditionellt hamlas exempelvis lind för djurfoder och pil för material till korgar.

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning innebär att man tar bort sådant som utgör en risk för personer eller egendom i trädets närhet. Det kan röra sig om att ta bort torra grenar som riskerar trilla ner, avlasta övertunga grenar eller hantera strukturella problem såsom svaga greninfästningar.

Mer om uppbyggnadsbeskärning

Det brukar sägas att den viktigaste beskärningen görs när trädet är ungt, här läggs grunden för en bra kronstruktur som lever upp till de krav som den omgivande miljön ställer på ett träd. Genom att påbörja uppbyggnaden tidigt undviker man större ingrepp och stora snitt, vilket såklart är bättre för trädet.

Bortforsling

Självklart hjälper vi dig med bortforslingen efter beskärningen. Oftast flisar vi upp grenar och kapar upp stammar i hanterbara bitar. Vi kan också flisa upp grenar och lämna till dig om du har användning för det i trädgården. Vill du ha ved så kan vi kapa upp i lagom stora bitar efter dina önskemål.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med trädbeskärning i Uppsala med omnejd.

Kooperativ arboris fäller träd i Uppsala