Trädfällning Uppsala arborist välter omkull avsågad topp

Trädfällning

Trädfällning i Uppsala och hela Mälardalen

Har du träd som behöver fällas kan du få snabb och effektiv hjälp av oss. Vi fäller träd i stadsmiljö, på villatomter och ute på landet. Det finns flera olika sätt att fälla träd och valet av metod varierar efter plats, förutsättningar och önskemål. Om det finns gott om plats är det oftast enklast att fälla träd från marken. Vid trängre utrymmen eller om det finns ömtåliga objekt eller växter som inte går att flytta fäller vi träd genom sektionsfällning, dvs att vi klättrar i dem och tar ner dem bit för bit. Bedöms trädet att vara ett riskträd som är för farligt att klättra behöver vi ibland ta in en skylift eller kranbil för att utföra fällningen på ett säkert sätt.

Vi har många års erfarenhet och är alla utbildade i att arbeta med träd. Vi har alla motorsågskörkort och ansvarsförsäkring.

Sektionsfällning

När vi sektionsfäller ett träd betyder det – som namnet antyder – att trädet plockas ner bit för bit. Oftast görs detta av en klättrare som på ett kontrollerat sätt släpper eller riggar (firar ner med hjälp av rep och block) ner grenar och stammar från trädet. Denna typ av trädfällning lämpar sig bra när det finns ömtåliga objekt under eller i närheten av trädet. Det kan till exempel röra sig om byggnader, möbler som inte går att flytta, andra växter som man vill skydda eller staket och stängsel.

Vi sektionsfäller även när ett träd inte får plats att fälla från marken. Detta är ett vanligt scenario och brukar oftast innebära att vi får klättra upp, ta av grenar på vägen, fälla ut toppen eller topparna och sedan kapa av stambitar på vägen ner tills dess att vi har en stam som är tillräckligt kort för att få plats att fälla från marken.

Arborister utför sektionsfällning av träd. Kontakta oss!

Stormfällda träd

Stormskadade eller stormfällda träd blir allt vanligare i takt med hög avverkning i våra skogar, vilket leder till vindutsatta hyggeskanter samt klimatförändringar som leder till allt mer frekventa extremväder. Ofta faller inte bara ett träd utan flera, de tenderar också att hänga fast i varandra och skapa rotvältor, hängare och avbrutna toppar. Detta skapar extremt farliga situationer som behöver tas om hand av trädfällare med utbildning och erfarenhet av att fälla stormträd.

Vi har kunskap, erfarenheten och redskapen som behövs för att lösa de allra flesta situationer på ett säkert sätt, vare sig det är träd som fallit på hus, hängt fast i varandra eller skapat rotvältor. 

Stormfällda träd behöver tas om hand av arborister eller experter på trädfällning.

Precisionsfällning från marken

Ibland behöver ett träd fällas med extra precision, det kan handla om att det bara kan falla i en specifik riktning för att inte träffa exempelvis ett hus och ett staket. Då det är många faktorer spelar in i en fällning, allt från trädets storlek och viktfördelning till vindriktning, lutning på stam och mark, till vedens egenskaper krävs det en hel del skicklighet för att få det rätt varje gång. 

Vi är utbildade och har trädfällare med lång erfarenhet av precisionsfällningar. Tillsammans med rätt utrustning kan vi lösa de flesta situationer.

Vi kan fälla träd med precision från marken.

Fällning med skylift eller kranbil

När träd behöver demonteras eller sektionsfällas men är i för dåligt skick för att klättras kan vi i vissa fall använda oss av en skylift eller kranbil med gripsåg för att demontera trädet. Detta förutsätter dock att det finns mark med utrymme och bärighet för att ställa upp bilen. I övrigt går fällningen till på ett liknande sätt som vid klättring med kontrollerade kast eller nedsänkning/riggning av träddelar.

Kranbilen med gripsåg, ibland kallad trädplockare, tar tag i en del av trädkronan eller stammen, sågar av den och lägger den på ett kontrollerat sätt. 

Bortforsling

Självklart hjälper vi dig med bortforslingen efter trädfällningen. Oftast flisar vi upp grenar och kapar upp stammar i hanterbara bitar. Vid större träd tar vi in en kranbil som forslar bort, vid svår terräng blir det miniskotare.

Vi kan också flisa upp grenar och lämna till dig om du har användning för det i trädgården. Vill du ha ved så kan vi kapa upp i lagomt stora bitar efter dina önskemål.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med trädfällning i Uppsala med omnejd.

För att se filmer från några av våra tidigare arbeten kan ni besöka oss på Youtube.

Trädfällning Uppsala fällt träd stubbfräsning