Vi utför stubbfräsning i Uppsala

Stubbfräsning

Lättaste sättet att ta bort stubbar

För att ta bort stubbar kan man använda sig av en stubbfräs, det är oftast enklare och billigare än att till exempel gräva bort en stubbe. Att gräva upp en stubbe för hand är ofta väldigt tungt och hårt arbete, stubbfräsen gör det enkelt genom att fräsa bort stubben lager för lager ner till och under marknivå så att resterna kan täckas över och exempelvis ny gräsmatta kan läggas på.

Varför fräsa stubbar

Det finns flera anledningar till att ta bort en gammal stubbe, vad folk ofta missar är dock att det finns flera anledningar till att inte ta bort gamla stubbar.
Största anledningen till att ta bort en gamla stubbar är såklart av estetiska skäl. Ibland vill man helt enkelt inte ha en stubbe kvar mitt på gräsmattan. Andra anledningar kan vara av säkerhetsskäl, småstubbar kan vara svåra att se och man kan snubbla på dem, eller att man vill plantera ett nytt träd där stubben stod.
Ofta fräser vi dock bort stubbar i  onödan, vi vill gärna framhålla att det kan finnas estetiska värden i att ha kvar en gammal stubbe också. Speciellt om man valt att behålla en lite högre stubbe. Vackra tickor kommer snart att börja bryta ner den döda stubben och mossa och lavar kommer så småningom bosätta sig på stubben. Många insekter vill ha död ved att bo i och äta av och i sin tur så är det många rovinsekter som vill äta dessa insekter.
En stubbe kan vara ett vackert och nyttigt inslag i de flesta trädgårdar.

Hur stubbfräsning går till

En stubbfräs är i stort sett en stark motor på hjul med ett stort roterande hjul med tänder på som slår sönder stubben i småbitar. De kommer i många olika storlekar och utföranden, en del går på hjul, andra på larvband, vissa är små och liknar en jordfräs andra är enorma och sitter monterade på bilar. Oavsett typ är alla designade för att göra i princip samma sak men med olika effektivitet. Största skillnaden är hur snabbt det går, hur stora stubbar de klarar av och hur djupt de kan fräsa. 

Att tänka på vid stubbfräsning

Tillgänglighet

Stubbfräsen vi använder oss av är en relativt stor maskin och för att vi ska kunna komma åt behöver vi 90cm bredd in genom till exempel grindar eller mellan fasta objekt.

Hur djupt

Olika stubbfräsar fräser olika djup. Som regel brukar man vilja fräsa så grunt som möjligt då det är mindre påfrestande för maskinen. Ska man bara plantera gräs där stubben stod innan så behöver det inte vara särskilt djupt under marknivå. Vill man däremot plantera ett träd där det tidigare trädet stod så måste man fräsa både djupt och brett och det kan bli en dyr affär. Vi brukar rekommendera att man planterar trädet en bit från den gamla stubben för att spara tid och pengar. 

Hur brett

Inför en stubbfräsning mäter vi oftast stubben för att kunna beräkna pris, då är det viktigt att inte bara mäta diametern på toppen av stubben utan hela vägen ner över rotbenen nere vid marken. Är det en kulle runt stubben så beror det ofta på att det är mycket rotben under marken och vill man jämna till marken får man troligtvis räkna diametern på hela kullen. Är det ytliga rötter runt om stubben som ni också vill ha bort blir det oftast en extra kostnad då dessa kan vara besvärliga att fräsa bort. 

Efter stubbfräsningen

Efter man fräst en stubbe, och i synnerhet en stor stubbe så bli det en rejäl mängd flis kvar på platsen. Ofta blir det så mycket att det inte ryms i hålet efter stubben. Detta fliset tar lång tid att brytas ner så vill man bli av med det på snabbast möjliga sätt får man köra bort det. Ett bättre och mer miljövänligt alternativ är däremot att använda det som mulch för att sprida ut runt sina träd och buskar. Vad man ska tänka på här är att om det är ett barrträd man fräst så kan det fliset öka surheten i jorden.

Mulch är ett samlingsnamn på organiskt material som används runt träd, det kan vara träflis, barkflis, bladrester, torv eller en blandning av dessa material. Då mulchen bryts ner efter hand ger den också näring till trädet, detta betyder dock att man kan behöva fylla på med ny mulch med några års mellanrum. Är du intresserad av mulch kan du prata med oss om det. Vi kan leverera mulch i Uppsala och mälardalen.
Vi utför stubbfräsning i Uppsala