Köp träflis på säck i Uppsala

Träflis

Köpa träflis i Uppsala

Vi har börjat sälja träflis i mindre skala till hemmaodlare och trädgårdsintresserade.

Träflis kan med fördel användas som marktäckare runt träd, buskar och trädgårdsodlingar vilket har en rad positiva effekter. Jorden håller fukten bättre, det blir mindre kompaktering i jordskorpan vilket i sin tur underlättar gasutbytet med rötterna, samt håller bort mer ogräs än en helt öppen jordspegel. 

Det kan även användas runt odlingslådor eller andra områden där man vill slippa klippa gräs, detta bör då kombineras med någon typ av markduk om man helt vill slippa gräs. 

Fliset vi tillhandahåller är närproducerat och kommer från en rad egna uppdrag så det är stor variation på träslag, hur den ser ut och hur mycket bladmassa den innehåller. Vi spar i stort sett bara flis från lövträd men finns det intresse för barrträdflis så går det givetvis att ordna.

För tillfället säljer vi vår flis i kaffesäckar. Kostnaden är 70kr/säck inklusive 20kr pant för säcken.
En kaffesäck rymmer ca 80 liter.

Vi erbjuder inte hemleverans utan säckarna hämtas vid vår verkstad på Grafikgatan 25 i Uppsala.

Beställ träflis

Träflis är bra att använda i trädgården och för odlingar